fbpx

1. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване, съгласно които търговецът „Глобал Брендс“ ЕООД предоставя стоки и услуги на Потребителите/Клиентите си както посредством интернет страницата www.keune.bg, така и в офиса на фирмата, на адрес: гр. София, бул. Искърско шосе N 7, ТЦ Европа, сграда 3, етаж 3

„Потребител“ е всеки, който в сайта е заредил онлайн страницата www.keune.bg В сайта на ‘‘Глобал Брендс‘‘ ЕООД има две възможности за регистрация на потребителите:
– Клиент (Домашна грижа) – всеки потребител, който НЕ Е фризьор или салон;

– Професионалист (Салон) – всеки потребител, който е фризьор, собственик или управител на салон.

„Поръчка“ е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща.
„Услуги“ са всички действия, осъществявани от „Глобал Брендс” ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на стоки от настоящия сайт.
„Онлайн сайт“– Настоящият уебсайт www.keune.bg, който предлага козметични и други продукти и услуги и информация за провежданите от нас обучения.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

2.1. Собственик на уебсайта www.keune.bg e фирма „Глобал Брендс“ ЕООД, ЕИК131486544, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Искърско шосе N 7, ТЦ Европа, сграда 3, ет. 3, пк 1528, ДДС номер: BG131486544, електронна поща: office@globalbrands.bg, телефони: 02 83 33 247,02 931 50 04, 0899 900 389

2.2. „Глобал Брендс“ ЕООД администрира електронния магазин keune.bg, намиращ се на домейн www.keune.bg. „Глобал Брендс“ ЕООД като компания с всичките си дейности, включително и електрония си магазин и уеб сайт www.keune.bg щe бъде наричана по-долу „Глобал Брендс“ ЕООД.

2.3. „Глобал Брендс“ ЕООД предоставя на клиентите си и възможност:

– да се запознаят с продуктите и да осъществят покупка чрез регистрация в онлайн сайта – www.keune.bg, или в офиса на адрес: гр. София, бул. Искърско шосе N 7, ТЦ Европа, сграда 3, етаж 3,

– да се информират и възползват от обученията, предназначени само за фризьори, предлагани от „Глобал Брендс“ ЕООД.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия се отнасят до всички Потребители /Клиенти на електронния магазин www.keune.bg, както и записалите се потребители за 1 или повече курса на обучение, провеждани от „Глобал Брендс“ ЕООД.

3.2. Използването на електронния магазин keune.bg, както и покупката на стоки от офиса и записването, в който и да е курс на обучение на „Глобал Брендс“ ЕООД означава, че Потребителят/Клиентът се е запознал внимателно с Общите условия за ползване, изцяло се е съгласил със същите и се задължава да ги спазва. Същите общи условия могат да бъдат намерени във футъра на сайта на keune.bg под наименование Общи условия – www.keune.bg/obsthi-usloviya, както и на място в офиса на „Глобал Брендс“ ЕООД.

3.3. Общите условия за ползване могат да бъдат променени едностранно от „Глобал Брендс“ ЕООД по всяко време, по собствено усмотрение или ако промени са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/Клиенти. „Глобал Брендс“ ЕООД ще информира за това Потребителите/Клиентите си чрез актуализиране на Общите условия за ползване на интернет страницата си.

3.4. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано.

3.5. Електронният магазин www.keune.bg може да съдържа линкове към други сайтове/страници. „Глобал Брендс“ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове/страници, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.6. В съдържанието на сайта www.keune.bg са използвани запазени знаци, лога и марки, снимки на продукти, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „Глобал Брендс“ ЕООД и Keune Haircosmetics International. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на сайта, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.

4.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

4.1. Дружеството „Глобал Брендс“ ЕООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни.

4.2. Предоставяйки лични или други данни, Потребителят/Клиентът се съгласява, че те могат да бъдат използвани от „Глобал Брендс“ ЕООД за следните цели – регистриране на Потребителят/Клиентът, регистриране на поръчани продукти, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчани услуги, издаване на сертификати, осчетоводяване, връзка с Потребителя/Клиента в случай на възникнали проблеми по повод негова поръчка или разглеждане на исканията му. Чрез допълнително изразено изрично съгласие, Потребителят/Клиентът може да получава по и-мейл бюлетин от фирмата с актуални промоционални предложения, както и информация за нови продукти, обучения и намаления.

4.3. Предоставяйки свои данни на „Глобал Брендс“ ЕООД Потребителят/Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва „Глобал Брендс“ ЕООД или трети лица, които могат да бъдат куриери, партньори на „Глобал Брендс“ ЕООД, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества, когато това е предвидено от конкретното законодателство и др.

4.4. С предоставянето на свои лични данни на „Глобал Брендс“ ЕООД Потребителят/Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в базата данни „Глобал Брендс“ ЕООД, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в Общите условия за ползване и Защита на личните данни на дружеството и държавните изисквания.

4.5. „Глобал Брендс“ ЕООД гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия за ползване. „Глобал Брендс“ ЕООД защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при извършване на заявление за покупка или регистрация за обучение, като това задължение отпада в случай, че Потребителят/Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия за ползване, „Глобал Брендс“ ЕООД може да използва личните данни на Потребителя/клиента единствено и само за предвидените цели. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни нормативни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни относно свободното движение на такива данни. Подробно може да разгледате тук: www.keune.bg/lichni-danni

4.6. Желанието си да бъде информиран какви лични данни се съхраняват за него, както и същите да бъдат редактирани или изтрити, Потребителят/Клиентът може да изрази по всяко време, като се свърже с „Глобал Брендс“ ЕООД по какъвто и да е начин, включително по имейл, по телефон, по пощата и др.

4.7. На разположение на потребителите за по-подробна информация във връзка със защитата на личните им данни е детайлната ни Политика за поверителност, намираща се на интернет страницата www.keune.bg – www.keune.bg/lichni-danni

5. РЕГИСТРАЦИЯ И ПАЗАРУВАНЕ

5.1. В сайта keune.bg могат да се регистрират:

– Клиенти (Домашна грижа), които имат достъп до цени на продукти на дребно, подходящи за домашна употреба (без бои и оксиданти, само продукти в разфасовки до 300 мл).

– Професионалист (Салони) – фризьори, собственици на салони и/или управители на салони с достъп до всички продукти и цените им на едро.

5.2. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия. Регистрацията се извършва по следните начини:

· За Клиент: предоставяне на следните данни – Име и фамилия, телефон за връзка, имейл адрес, парола, адрес за доставка.

Регистрираните потребители получават имейл с потвърждение на регистрацията си. Потребители, регистрирани като Клиент получават автоматичен достъп.

· За Професионалист (Салон): име и фамилия, имейл адрес, мобилен телефон, парола, допълнителна информация потребител – име на фирмата, ЕИК, град и адрес на салона по регистрация; Уникален Код, който подава „Глобал Брендс“ ЕООД, за да може да приключи регистрацията и необходим за вход към Профила.

Потребители регистрирани като Професионалист (Салон) получават достъп до 48 часа в работно време от понеделник до петък, и подаване на Уникален Код за вход към профила за пазаруване. Извършва се допълнително потвърждение на предоставената от фирмата/салона информация чрез посещение и/или обаждане от търговски представител отговарящ за района, в който се намира салона.

5.3. Ако потребителят Професионалист (Салон) не отговаря на посочените условия за регистрация или не е въвел всички необходими данни, регистрацията му може да бъде отказана. В този случай той получава информиращ имейл за отказ.

ПОРЪЧКА НА СТОКИ

5.4. Поръчка, направена по телефона – информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти и/или кодове на съответните продукти, имената на клиента, данни за фактура (ако е Фирма/ Салон), телефон за връзка и адрес за доставка. Служител на „Глобал Брендс“ ЕООД регистрира поръчката от негово име.

5.5. Потребителите имат възможност да се запознаят с продуктите и да осъществят покупка и в офиса на адрес: гр. София, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 3, етаж 3.

5.6. Потребителят/Клиентът заявява желанието си да поръча и закупи стока през електронния магазин www.keune.bg като направи поръчка по електронен път. Същата се регистрира съответно от служител на „Глобал Брендс“ ЕООД от негово име.

5.7. Поръчките по електронен път се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Обработването и изпращането на поръчки, постъпили онлайн, се осъществяват всеки работен ден от 09.00 – 18.00 ч., от понеделник до петък, с изключение на официалните празници и почивните дни. Тук може да информирате за обработката на постъпилите поръчки и тяхното обработване: www.keune.bg/dostavka-i-plasthane

5.8. Генерирането на поръчка по електронен път през електронния магазин keune.bg се осъществява чрез бутона „КУПИ“ на страницата на всеки продукт и на страница със списъка от продукти. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница на Потребителя/Клиента, след което същият има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. Всяка добавена в кошницата за покупки стока може да бъде купена, ако е налична. При завършване на поръчката, Потребителят/Клиентът има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане. Потребителят/Клиентът може да завърши поръчката като попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, имейл, телефон, адрес за доставка. Добавянето на стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката. В случай, че има възможност за допълнителни отстъпки, екипът на „Глобал Брендс“ ЕООД ще се свърже с потребителя преди финализиране и изпълнение на поръчката му.

5.9. Глобал Брендс“ ЕООД има правото да не достави част или всички стоки от направената поръчка по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „Глобал Брендс“ ЕООД уведомява за това Потребителя/Клиента чрез телефонно обаждане или по имейл.

5.10. Договорът за продажба от разстояние между „Глобал Брендс“ ЕООД и Потребителя/Клиента се смята за сключен към момента на получаването на потвърждение от страна на Потребителя/Клиента на електронната му поща. В случай, че Потребителят/Клиентът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то уведомлението ще се счита за получено само с изпращането му от системата на „Глобал Брендс“ ЕООД, дори ако е попаднал мейлът в папка spam, и/или ако не е било получено.

5.11. Поръчките и запитванията от страна на Потребителите/Клиентите се обработват от операторите на „Глобал Брендс“ ЕООД в рамките на официалните работни дни за страната, с работно време от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Поръчки, получени в рамките на деня се обработват и изпращат за срок от два работни дни.

6. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

6.1. Цените на стоките, обявени в електронния магазин keune.bg, са крайни, обявени са в лева (BGN) и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цените не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

6.2. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Към цената на поръчаните стоки ще бъде добавена и такса за доставка.Тук можете да се запознаете с Условията за Доставка и плащане: www.keune.bg/dostavka-i-plasthane

За професионалист (Салон) доставка на стока/и e БЕЗПЛАТНА за цяла България при поръчка над 150 лв., т.е. за сметка на „Глобал Брендс“ ЕООД. Цената за доставка при поръчка на стойност под 150 лв. e 10 лв. за цяла България, съгласно условията на доставка на куриерска фирма Спиди.

За потребител Клиент (Домашна грижа) – доставка на стока/и e БЕЗПЛАТНА за цяла България при поръчка над 150 лв., т.е. за сметка на „Глобал Брендс“ ЕООД. Цената за доставка при поръчка на стойност под 150 лв. e 10 лв. за цяла България, съгласно условията на доставка на куриерска фирма Спиди.

6.3. „Глобал Брендс“ ЕООД има правото да променя обявените в електронния магазин цени, без предварително да уведомява Потребителите/Клиентите си за това, в. При допуснатa техническa грешкa при публикуване на цените от „Глобал Брендс“ ЕООД, Потребителят/Клиентът има правото да откаже направената поръчка и не му се дължи обезщетение по никакъв начин. При това положение единствената отговорност на „Глобал Брендс“ ЕООД е да приеме обратно евентуално получената стоката от Потребителя/Клиента.

7. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката Потребителят/Клиентът плаща дължимата сума на куриера или на служителя на „Глобал Брендс“ ЕООД.

8. ДОСТАВКА НА СТОКИ

8.1. „Глобал Брендс“ ЕООД се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки еднолично или чрез куриерската фирма „СПИДИ“ АД на адрес, посочен от Потребителя/Клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Потребителя/Клиента.

8.2. „Глобал Брендс“ ЕООД се задължава да осигури подходящо опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи.

8.3. „Глобал Брендс“ ЕООД извършва доставка на стоки само на територията на Република България.

9. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

9.1. Изпълнението на направента поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните възможни причини:

– Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай „Глобал Брендс“ ЕООД ще установи контакт с Потребителя/Клиента преди поръчката да бъде обработена.

– Предоставените от Потребителя/Клиента данни са непълни и/или грешни.

9.2. При възникване на проблеми с доставката по вина на „Глобал Брендс“ ЕООД всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на „Глобал Брендс“ ЕООД. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя/Клиента.

9.3. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задължения си, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

10. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

10.1. Всеки Потребител/Клиент (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него стока/стоки (един или повече от един продукт) в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка, като посочи посочва причина за връщането.

10.1.1. Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз тpябвa дa ни инфopмиpaтe зa peшeниeтo cи дa cе oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe. Moжeтe дa изпoлзвaтe:

– фopмaтa ни зa Връщане на продукти като попълните Формуляра за упражняване право на отказ от стока/и нa cтpaницaтa ни, находящ се на линка: www.keune.bg/vrasthane-na-porachka и дa ни гo изпpaтитe.

10.2. Потребителят/Клиентът е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на „Глобал Брендс“ ЕООД. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. наранена опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.). Също така същата следва да е придружена с всички съпътстващи я документи.

10.3. Транспортните разходи по връщане на стоката от Потребителя/Клиента към „Глобал Брендс“ ЕООД са за сметка на Потребителя/Клиента.

10.4. „Глобал Брендс“ ЕООД се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който Потребителят/Клиентът се е отказал, в рамките на 1 месец (един месец) дни от датата, на която Потребителят/Клиентът е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от Закона за защита на потребителите.

11. СТОКИ, ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

11.1. Потребителят/клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

– при доставка на стока/стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

12. РЕКЛАМАЦИИ ПРИ УВРЕДЕНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ПРАТКА

12.1. Задължение на Потребителя/Клиента, след като получат пратката със заявените стока/стоки и установи, че има липса на продукт, да се свърже и уведоми представител на „Глобал Брендс“ ЕООД за завеждане на рекламацията.

12.2. Рекламация за увредена стока/стоки/пратка се прави в момента след получаване на пратката от куриер на куриерска фирма Спиди и установяването на увредената стока/стоки. „Глобал Брендс“ ЕООД не се ангажира със замяна на стока/стоки ако рекламацията се прави след един/два и/или повече дни от получаването на стоката/стоките.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. „Глобал Брендс“ ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя/Клиента относно вида и качеството им.

13.2. „Глобал Брендс“ ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите/Клиентите и/или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето, изчерпването или ограничаването на продуктите и услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта keune.bg от трети лица.

13.3. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, Потребителят/Клиентът има право да отправи спорните въпроси към сътрудник на „Глобал Брендс“ ЕООД на посочените контакти за кореспонденция.

13.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, за всички неразрешени спорове, включително породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.3. „Глобал Брендс“ ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, в случай, че Потребителят/Клиентът с действията си накърнява доброто име на „Глобал Брендс“ ЕООД, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

13.4. Всеки Потребител/Клиент има право да сподели становището си по отношение на настоящите общи условия за ползване чрез изпращане на електронно съобщение до „Глобал Брендс“ ЕООД на посочения електронен адрес: www.keune.bg/kontakti

14. РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ОТ „ГЛОБАЛ БРЕНДС“ ЕООД

14.1. „Глобал Брендс“ ЕООД провежда специализирано обучение, съобразено с всички професионални стандарти в областта на фризьорството.

14.2. Занятията се провеждат в учебни центрове по усмотрение на „Глобал Брендс“ ЕООД по предварително определен график

14.3. Таксите за Обучението са определени предварително и не може да се променят след започване на курса и/или преди приключването му. Всеки курс се заплаща отделно, като пълният размер на таксата трябва да бъде внесен преди започването на съответния курс.

14.4. Записването за курсовете се извършва преди началото на курса, като място за курсиста се счита запазено само след заплащане на капаро в размер на 50% от таксата за съответния курс или цялата сумата. Капарото за курсовете или цялата сума за не подлежи на връщане в случай на отказ от участие на курсист или не явяване.

14.6. След края на обучението в курса начално ниво, а именно курс Колористика I ниво организирано от „Глобал Брендс“ ЕООД, където курсистите получават начални знания, не получават сертификат.

14.7. След края на обучението в курсовете, организирани от „Глобал Брендс“ ЕООД, с изключение ниво начинаещи – Колористика I ниво, курсистите получават сертификат за завършен курс за съответното обучение.

14.8. При отказ/неявяване на курсиста на записано обучение, „Глобал Брендс“ ЕООД предоставя възможност на курсиста да се включи в следващ курс в рамките на три месеца. След изтичането на срока курсистът губи това право и платените до този момент такси не подлежат на връщане. При всички случаи на пълен отказ на записан курсист от участие в обучение, платеното капаро не подлежи на връщане.

14.9. „Глобал Брендс“ ЕООД си запазва правото да отстрани курсист при системно нарушаване на реда и дисциплината на учебния процес, при извършване на противозаконни прояви, при застрашаване сигурността на преподавателя или останалите курсисти и при преднамерено нанасяне на щети върху имуществото на фирмата и на клиентите.

14.10. При установяване на някое от горепосочените нарушения и при отстраняване на курсист по решение на „Глобал Брендс“ ЕООД, платената от курсиста сума не се възстановява.

14.11. Курсистът се задължава да не разпостранява, преотстъпва, отдава под наем или продава учебните материали предоставени му от „Глобал Брендс“ ЕООД, както и материали разработени въз основа на проведеното обучение, които са интелектуална собственост на „Глобал Брендс“ ЕООД.

Подробна информация за правата си потребителят може да намери на интернет страниците на Комисия за защита на потребителя и Комисия за защита на личните данни.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Уеб сайт: www.kzp.bg

Moжeтe дa ce инфopмиpaтe oщe зa Baшитe пpaвa нa :

– Интepнeт плaтфopмa зa peшaвaнe нa пoтpeбитeлcĸи cпopoвe (OPC) нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK) cъглacнo Peгyлaция Nо 524/2013 нa EC – wеbgаtе.ес.еurора.еu/оdr/mаіn/іndех.сfm

Дата на актуализация на Общите условия за ползване: 01.07.2019 г.

  • Няма продукти в количката.